FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO

FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO – KAJ JE TO? PREBERITE SI SPODAJ IN NA NASLEDNJIH POVEZAVAH

POSTAVITEV KIPA FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO

UVOD
S simpozijem ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, ki smo ga slovesno obeležili 6. novembra 2019, smo opozorili na pomen in vlogo frančiškanov v našem prostoru ter na izjemen pomen kulturne dediščine frančiškanskega samostana s celotnim stavbnim in vsebinskim fondom. Zgodovina novomeških frančiškanov je tudi zgodovina Novega mesta, saj samostan hrani bogat arhiv kronike Novega mesta in okolice. Frančiškani so živeli z ljudmi in so pomembni zaradi pastoralne dejavnosti, vzgoje, izobraževanja, kulture ter razvoja mesta. Novomeški frančiškani so postali most med revnimi in bogatimi, med preprostimi in izobraženimi meščani, njihova pripadnost Novemu mestu pa se je kazala tudi v ohranjanju in negovanju slovenskega jezika, kar se je še najbolj izkazalo, ko so patri poučevali na novomeški gimnaziji, prvi v avstro-ogrski monarhiji. Skrbeli so tudi za ohranjanje kulture v najširšem pomenu besede.

KIP FRANČIŠKANA Z RASTOČO KNJIGO
Zaradi prepoznavne vloge frančiškanov v Novem mestu in širše ter bogastva arhitekture na Frančiškanskem trgu 1 želi Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta na razsežnost pomena frančiškanov opozoriti s postavitvijo kipa Frančiškan z Rastočo knjigo. Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici govoric, ki nas obdajajo. Iz slovenske besede so izrasle naša kultura, umetnost in znanost. Vse to je odprlo možnost, da kot posamezniki in narod v duhu sporočila mednarodnega projekta Rastoče knjige, katerega duhovni oče je Novomeščan dr. Janez Gabrijelčič, stopamo po poti nenehne rasti – od dobrega k boljšemu, od boljšega k odličnemu.
Ob tem želimo seznaniti širšo javnost, da je strošek izdelave in postavitve kipa okoli 30.000 €, zato Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta prijazno vabi vse meščane Novega mesta, podjetja, organizacije, gimnazijce, maturante in tiste, ki so z Novim mestom kakorkoli povezani, kakor tudi vse ljudi dobre volje, da udejanjanje omenjenega projekta pomagajo uresničiti z denarnimi prispevki. V Odboru smo prepričani, da bomo postavitev kipa lahko dosegli samo z medsebojnim zaupanjem in s sodelovanjem, zato bomo hvaležni za vsakršen denarni prispevek.

Denar lahko nakažete na račun: NLB Novo mesto, LJBASI12X, SI56 0284 3026 3006 950

VLOGA ODBORA ZA PROMOCIJO KULTURNE DEDIŠČINE NOVEGA MESTA
Namen in naloga Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je ohranjanje kulturne dediščine in predstavljanje Novega mesta. Odbor je usmerjen v promocijo kulturnega odnosa Novomeščanov do kulturne dediščine Novega mesta, ohranjanje in poudarjanje bogate kulturne dediščine, ozaveščanje mlajših generacij o pomenu dediščine, pa tudi v to, da se z različnimi aktivnostmi in dogodki opozori na njen pomen ter posebej izpostavi posamezne elemente. V Odboru sodelujejo častni občani Mestne občine Novo mesto: prof. dr. Mihael Japelj, predsednik, dr. Jože Gričar, zaslužni profesor UN Maribor, namestnik predsednika, in dr. Janez Gabrijelčič, poleg teh pa še dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič, ddr.

MEDIJI O DOGODKU:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.