ŽUPNIJSKA KARITAS

karitas_logo

PRILOGA ŽUPNIJSKE KARITAS K OZNANILOM NOVEMBER 2017

V TEDNU KARITAS sodelavci Karitas v naši župniji bolj podrobno seznanimo farane z našim delom v preteklem enoletnem obdobju. Zato smo že enajstič zapored pripravili posebno prilogo OZNANIL.

Predsednik in duhovni vodja naše Župnijske karitas župnik p. Krizostom je v tem letu skupaj s sodelavci zavzeto pomagal pri odpravljanju stisk pomoči potrebnim. Danes Karitas deluje v lepo urejenih prostorih. Skupaj nas je 24, od tega 21 članic in 3 člani. K sodelovanju vabimo nove, predvsem mlajše člane in članice.

Letošnje geslo tedna Karitas je »KJE SEM DOMA?«.

Povzeto iz glasila Slovenske karitas Žarek dobrote;
Članek: Kje sem doma ? (Alojz Cvikl):

»Verni verujemo, da nam Jezus vsem pripravlja pra¬vi, resničen dom v večnosti. Tako nam Jezus pravi: »V hiši mojega očeta je veliko bivališč« (prim. Jn 14,2). Nismo popotniki, ampak romarji. Oba, popotnik in ro¬mar, sta na poti. Toda romar potuje v zavesti, da ima njegova pot cilj in da proti cilju ne hodi sam. Imeti vero zato pomeni; vedeti za toplino pravega doma, hrepe¬neti po njej m jo iskati. V tem smislu nam zgovorno prepeva bl. A. M. Slomšek: »V nebesih sem doma!«

Kristjani imamo nekoga, to je Jezus, Božji Sin, ki nam to pot ne samo kaže, ampak jo je sam tudi pre¬hodil in jo je pripravljen znova in znova prehoditi sku¬paj z vsakim od nas. Na tej poti smo skupaj z Njim gotovo takrat, kadar imamo dobrohotno odprte oči drug za drugega, kadar si prizadevamo sobivati drug z drugim. V takšnih trenutkih namreč ustvarjamo oko¬lje, ki ga krasi varnost, strpnost, domačnost. To pa so osnovni pogoji, da nekdo začuti dom, po katerem hrepeni in ga išče. In ta pot nas vse vedno in zagoto¬vo vodi k Očetu.«

V minulem letu smo naredili:

Pomoč v hrani iz evropskih rezerv je prispela šestkrat. Razdelili smo jo 260 osebam (6240 l mleka, 1920 kg testenin, 1440 kg moke, 720 kg riža, 720 l olja, 1056 kg pelatov, 1056 kg fižola).

S pridobljenimi sredstvi Škofijske karitas Novo mesto smo vsak prvi četrtek v mesecu razdeljevali hrano in pralni prašek. Od lanskega do letošnjega novembra je bilo razdeljenih 707 paketov hrane in pralnega praška, povprečno na mesec 59 različnim družinam in posameznikom v stiski. Paketi so vsebovali: sladkor, mleko, olje, čokoladni namaz, paštete, juhe, kavo, kekse, cedevito in različne konzerve, pasulj, paradižnikovo mezgo. Sodelavci Karitas dostavljamo pomoč na dom starejšim in onemoglim prosilcem. Vsak mesec je 60 prejemnikov pomoči prejelo kruh, donacijo pekarne.

Vsak tretji četrtek v mesecu je bila razdeljena obleka in igrače povprečno 12 družinam, v skupni količini 1800 kg. Sodelujemo tudi z ŽK Štepanjska vas, katero smo oskrbeli z viškom oblačil.

V akciji Družina 2017 smo v mesecu septembru na Škofijsko karitas Novo mesto oddali 3 vloge za pomoč pri nabavi kurjave, ki so bile ugodno rešene.

Po potrebi sodelujemo s Centrom za socialno delo.

V akciji »Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin« smo na Škofijsko karitas oddali 11 prošenj različnih družin, ki so pomoč tudi prejeli.

Skupina »Ročna dela« je za obdaritev udeležencev srečanja bolnih in ostarelih pripravile 140 priložnostnih daril; košaric in kvačkanih prtičkov. V ta namen so prostovoljke darovale 2100 delovnih ur.

Za božične praznike smo obiskali z darilom Škofijske karitas Novo mesto in naše župnije 180 župljanov.

Zbrali smo 16 velikih vreč plastičnih zamaškov, ki so jih odpeljali iz Društva paraplegikov Novo mesto.

Na Lenartovem žegnanju je imela skupina »Ročna dela« svojo stojnico z lastnimi izdelki. Darovi od teh kot tudi darovi posameznikov so bili porabljeni za potrebe Karitas (izredni prosilci pomoči).

Opravili smo še več drugih dobrodelnosti.

Od lanskega do letošnjega novembra je 23 sodelavcev prostovoljcev darovalo 1300 ur delovnih ur. Občasno so bili vključeni tudi prostovoljci, ki niso stalni člani.

Tudi letos, kot vsako leto, se je 9 sodelavcev udeležilo dvodnevnega izobraževanja v Stični, ki ga je organizirala Slovenska karitas, z naslovom »Kje sem doma?«
Vse to kar smo naredili smo naredili z vašo pomočjo. Hvala za vsak vaš dar, ki ste ga namenili za pomoč ubogim.

Če potrebujete pomoč zase, sorodnike, sosede, prijatelje, znance, se lahko obrnete na:

ŽUPNIJSKA KARITAS NOVO MESTO – SV. LENART
Frančiškanski trg 1, 8000 NOVO MESTO
www.nm-kloster.si
e-mail: karitas@nm-kloster.si

tel: 040 317 705

HVALA VAM IN DOBRODOŠLI !

Milena Hren, tajnica Karitas
p. Krizostom, župnik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.