Smolenja vas

Podružnična cerkev v SMOLENJI VASI je posvečena Mariji Vnebovzeti. Omemba cerkve 1581.

Cerkev leži nad vasjo. Nad portalom je letnica 1644. Prezbiterij je tristrano zaključen, ladja pravokotna; pred vhodom na zahodni strani je prislonjen zvonik. Na južni strani je zakristija, na severni strani pa je prislonjena kapela sv. Janeza Nepomuka – oltar verjetno šele iz druge polovice 19. stol.

Kronogram (letnica, zapisana z velikimi črkami v stavku) nad tronom glavnega oltarja nam odkriva letnico 1760. Pojasnjuje nam postavitev oltarja (2. polovica 18. stol.). Tron zakriva slika Marijinega Vnebovzetja, olje na platnu, v levem kotu spodaj zapis »pinxit 1776«. Ob tronu sta kipa sv. Jakoba Starejšega in sv. Juda Tadeja.

V sredinski niši stranskega oltarja na levi strani se nahaja sv. Vid, ki ga spremljata sv. Rok in sv. Boštjan. V atiki se nahaja sv. Marko evangelist in nad njim na zaključku kip sv. Florjana. Pod nišo sv. Vida se nahaja skrinja v kateri leži sv. Rozalija iz Palerma s skalnatim ozadjem.

Desni stranski oltar je posvečen sv. Ani.

Sveta maša je vsako drugo nedeljo v mesecu ob 10. uri.

Knjižica s povabilom k obnovi, april 2022

FOTOgalerija >>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.