Pridi, Sveti Duh!

binkostiPridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo, in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo.
Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovi Svetega Duha:
– dar modrosti,
– dar umnosti,
– dar sveta,
– dar moči,
– dar vednosti,
– dar pobožnosti,
– dar strahu božjega.

Sadovi Svetega Duha:
– ljubezen,
– veselje,
– mir,
– potrpežljivost,
– blagost,
– dobrotljivost,
– dobrohotnost,
– krotkost,
– zvestoba,
– skromnost,
– zdržnost,
– čistost.