OZNANILA – 7. nedelja med letom – 20. 2. 2022

PDFoznanila

 

Sporočilo svetega očeta za post 2022

»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6,9-10a). – iz I. dela.

Dragi bratje in sestre, post je ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki nas vodi do velike noči umrlega in vstalega Jezusa Kristusa. Za postno pot 2022 bo dobro, če bomo premišljevali ob spodbudi sv. Pavla Galačanom: »Ne naveličajmo se delati dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo (kairós), delajmo dobro vsem« (Gal 6,9-10a).

1. Setev in žetev
V tem odlomku apostol opozori na Jezusu tako ljubo podobo o setvi in žetvi (prim. Mt 13). Sv. Pavel nam govori o chairósu; ugodnem času za sejanje dobrega zaradi žetve. Kaj je za nas ta ugodni čas? Vsekakor je to post, vendar je to tudi vse zemeljsko bivanje, katerega podoba je na nek način post.
V našem življenju prevečkrat prevladujejo pohlep in oholost, želja po imetju, kopičenju in trošenju, kakor kaže neumnež v evangeljski priliki, ki je mislil, da je njegovo življenje varno in srečno zaradi velike žetve, ki jo je spravil v svoje žitnice (prim. Lk 12,16-21). Post nas vabi k spreobrnjenju, k spremembi miselnosti, da bi življenje svoje resnice in lepote ne imelo toliko v imetju kot v dajanju, ne toliko v kopičenju kot v sejanju dobrega in v medsebojni podelitvi.
Prvi poljedelec je Bog sam, ki velikodušno »še naprej seje med človeštvom semena dobrega« (okrožnica Vsi smo bratje, 54). V postu smo poklicani, da odgovorimo na Božji dar, tako da sprejmemo njegovo Besedo, ki je »živa in dejavna« (Heb 4,12). Vztrajno poslušanje Božje besede dozori pripravljeno poslušnost njegovemu delovanju (prim. Jak 1,21), ki daje rodovitnost našemu življenju. Če nas že to razveseli, koliko večji je šele klic, naj bomo »Božji sodelavci« (1 Kor 3,9), ko dobro izrabimo sedanji čas (prim. Ef 5,16) in tudi mi sejemo z dobrimi deli. Klica k sejanju dobrega ne smemo gledati kot breme, ampak kot milost, s katero nas Stvarnik hoče dejavno združiti s svojo rodovitno velikodušnostjo.

V resnici nam je dano videti samo majhen del sadu tega, kar sejemo, saj po evangeljskem pregovoru »eden seje, drugi žanje« (Jn 4,37). Ravno s sejanjem v dobro drugih sodelujemo pri Božji velikodušnosti: »Zelo plemenito je, če nam uspe sprožiti procese, katerih sadove bodo pobirali drugi, v upanju na skrito moč dobrega, ki se seje« (okrožnica Vsi smo bratje, 196). Sejanje dobrega za druge nas osvobaja ozke logike osebne koristi ter daje našim dejanjem navdahnjenost zastonjskosti ter nas vključuje v čudovito obzorje dobrohotnih Božjih načrtov.

OZNANILA IN OBVESTILA

• SKLEPI SEJ ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA:
o 1. seja, 18. 10. 2021: bolj bomo pozorni na ljudi, ki so v tej pandemiji padli v razne stiske in jim po svojih močeh pomagali.
o 2. seja, 6. 12. 2021: na drugo soboto v juniju bomo pripravili praznik družin, ki se bodo preko delavnic ves dan družili na samostanskem vrtu. Izvolili smo tudi tajništvo ŽPS: Sandi Verščaj-tajnik, Irena Cirnski- zapisnikarka, Mateja Pirc Svete – članica in p. Krizostom Komar- župnik.
o 3. seja, 3. 1. 2022: pripravili bomo različne oblike druženja za mlade; do mladih je potrebno biti očetovski, tako pritegnemo tudi tiste, ki niso tako zavzeti in nimajo verske vzpodbude doma. Veliko pa že imamo organiziranega, zato se je potrebno v tem duhu truditi naprej.
o 4. seja, 31. 1. 2022: v duhu sinode se bomo trudili hoditi v Duhu, drug drugega poslušali in tako ¬-pričevali za Boga.

• PRVOMAJSKO ROMANJE OD 29. 4. DO 1. 5. 2022: pred dvema letoma smo načrtovali prvomajsko romanje na Bavarsko. Zaradi znanih razmer je bilo odpovedano. Zato letos ponovno vabljeni, da poromamo skupaj s sosednjima župnijama. Prijavnice dobite na mizicah ob izhodu. Oddajte jih v župnijski pisarni ali direktno na agencijo. Cena tridnevnega romanja je 299€.

• ČIŠČENJE CERKVE: v soboto, 26. 2.: Ragovo in Krka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.