OZNANILA – 8. nedelja med letom – 27. 2. 2022

PDFoznanil

Sporočilo svetega očeta za post 2022

»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6,9-10a). – iz II. dela.

2. »Ne naveličajmo se, ko delamo dobro«
Kristusovo vstajenje oživlja zemeljske upe z »velikim upanjem« na večno življenje in vnaša seme odrešenja že v sedanji čas (prim. Benedikt XVI., okrožnica Rešeni v upanju, 3; 7). Ob bridkem raz očaranju zaradi tolikih porušenih sanj, ob zaskrbljenosti zaradi izzivov, ki grozijo, ob malodušju zaradi revščine naših sredstev smo v skušnjavi, da bi se zaprli v svoj individualistični egoizem in se zatekli v brezbrižnost do trpljenja drugih. Postni čas nas kliče, naj svojo vero in upanje položimo v Gospoda (prim. 1 Pt 1,21).
Treba »vedno moliti in se ne naveličati« (Lk 18,1). Moliti moramo, ker potrebujemo Boga. Nevarna utvara je, da zadoščamo sami sebi. Če smo v pandemiji neposredno spoznali svojo osebno in družbeno krhkost, naj nam ta post omogoči, da bomo doživeli tolažbo vere v Boga, brez katere ne moremo imeti trdnosti (prim. Iz 7,9). Ne naveličajmo se ruvati zla iz svojega življenja. Telesni post, h kateremu nas kliče post, naj okrepi našega duha za boj proti grehu. Ne naveličajmo se prositi za odpuščanje v zakramentu pokore in sprave, saj vemo, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati.
Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega. V tem postu delimo miloščino z veseljem (prim. 2 Kor 9,7). Bog, »ki sejalcu priskrbi seme in kruh za živež« (2 Kor 9,10), poskrbi za vsakega izmed nas, ne le da bi imeli hrano, ampak tudi da bi mogli biti velikodušni v dobrih delih do drugih.

3. »Če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi«
Post nas spominja, da »blaginje, pa tudi ljubezni, pravičnosti in vzajemnosti, ne dosežemo enkrat za vselej; zanje se moramo boriti iz dneva v dan« (prav tam, 11). Prosimo torej Boga za potrpežljivo stanovitnost poljedelca (prim. Jak 5,7), da se ne bomo utrudili pri delanju dobrega, korak za korakom. V tem času spreobrnjenja, v katerem najdemo oporo v Božji milosti in v občestvu Cerkve, se ne naveličajmo sejati dobro. Post pripravlja tla, molitev namaka, ljubezen daje rodovitnost.

******************************************************
OZNANILA IN POVABILA

• ZIMSKE POČTNICE: vsem otrokom in mladim, ki hodijo v šolo in k verouku želimo mirne in poživljajoče počitnice.

• POST 2022: v sredo na PEPELNICO pričnemo milostni čas POSTA. Vabljeni k obredu PEPELJENJA, ki bo med sveto mašo ob 8h in 18h. Nabirka na pepelnično sredo bo namenjena za potrebe Župnijske karitas.
V petek, 4. 3 ob 17.30 je prvi križev pot, ki ga bodo molile katehistinje. Križev pot bomo molili tudi ob postnih nedeljah ob 17.30 in torkih ob 17.30.
Že kar nekaj let nas Karitas vabi k odpovedi alkohola v solidarnosti s tistimi družinami, kjer je prisoten problem alkoholizma

• PRVI PETEK: vabljeni k prejemu svetih zakramentov in k poglobljeni molitvi za lastno spreobrnjenje in mir na svetu. V četrtek pred 1. petkom in v soboto bomo molili pred Najsvetejšim pol ure pred večerno sveto mašo.

• KATEHEZE ZA ODRASLE: potekajo ob prvih petkih ob 19h. Torej, vabljeni v petek, 4. 3. vsi, ki želite poglobiti svojo vero.

• PRVA NEDELJA: nabirka pri sveti maši bo namenjena za prenovo našega samostana. Sondaža in pregled sten več stoletnih zidov že poteka.

• PRVOMAJSKO ROMANJE: vabljeni, da skupaj s sosednjima župnijama poromamo na Bavarsko od 29. do 4. do 1. 5.. Prijavnice dobite na mizicah ob izhodu. Oddajte jih v župnijski pisarni ali direktno na agencijo. Cena tridnevnega romanja je 299€.

• ČIŠČENJE CERKVE: sobota, 5. 3.: Mali Slatnik, Mala in Velika Cikava ter ulice: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.