4. velikonočna nedelja, 21. 4. 2018

OZNANILA PDF

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN SVETOVNI DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

POSLUŠATI, RAZLOČEVATI IN ŽIVETI GOSPODOV KLIC

Misli iz papeževe poslanice za 55. dan molitve za nove duhovne poklice.

POSLUŠATI
Gospodov klic – naj takoj povemo – ni tako jasen kot nekaj, kar moremo slišati, videti ali otipati v našem vsakdanjem izkustvu. Bog prihaja tiho in diskretno, ne da bi nam jemal našo svobodo. Tako se lahko zgodi, da njegov glas zadušijo mnoge skrbi in opravki, ki zaposlujejo naše misli in naše srce.
Prav je torej, da se razpoložimo za globoko poslušanje njegove Besede in življenja, da smo pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da se naučimo brati dogodke v luči vere in ohranjamo odprtost za presenečenja Duha.
Posebnega in osebnega klica, ki si ga je Bog zamislil za nas, nikoli ne bomo odkrili, če bomo ostali zaprti sami vase, v svoje navade in vztrajali v drži malodušnega človeka, ki svoje življenje zapravlja v ozkosrčnem iskanju lastnega jaza. Tako bomo izgubili priložnost, da bi sanjali o velikih stvareh ter postali protagonisti te edinstvene in izvirne zgodovine, ki jo Bog želi pisati z nami.
Tudi Jezus je bil poklican in poslan; zaradi tega je potreboval, da se zbere v tišini. Poslušal in bral je Besedo v Sinagogi ter z lučjo in močjo Svetega Duha razodel njen polni pomen, sklicujoč se na svojo lastno osebo in na zgodovino izraelskega ljudstva.
Drža poslušanja postaja danes vse bolj težka, ker smo potopljeni v hrupno družbo, v silovitost obilja spodbud in informacij, ki polnijo naše dneve. Z zunanjim hrupom, ki včasih prevladuje v naših mestih in soseskah, sta večkrat povezani tudi naša notranja razpršenost in zmeda, ki nam ne dovolita, da bi se ustavili in uživali v okušanju kontemplacije, v miru razmislili o okoliščinah svojega življenja ter napravili, zaupajoč v dobrohoten Božji načrt za nas, rodovitno razločevanje.
Toda, kakor vemo, Božje kraljestvo pride, ne da bi delalo hrup in ne da bi zbujalo pozornost (prim. Lk 17,21), in njegova semena moremo zbrati samo, kadar kot prerok Elija znamo vstopiti v globine svojega duha in pustimo, da se ta odpre za komaj zaznaven glas Božjega šepeta (prim. 1 Kr 19,11-13).

PRVOMAJSKO ROMANJE
Že kar nekaj let naša župnija roma ob prvomajskih praznikih na župnijsko romanje. Letos pa se že drugič podaja na pot s sosednjima župnijama, šmihelsko in stolno, od 27. do 30. 4. 111 romarjev bo z dvema avtobusoma obiskalo rojstno mesto sv. Frančiška Asiškega Assisi, grob p. Pija v San Giovanni Rotondu, hrib sv. Mihaela in mesto Bari, kjer so posmrtni ostanki sv. Nikolaja (sv. Miklavža). Nazaj grede se bomo ustavili še v Lancianu (evharistični čudež sv. Rešnje Krvi) in v mestu Loreto.

ČIŠČENJE CERKVE
28. 4.: Ragovo in Krka.

OZNANILA IN POVABILA

• SREČANJE ZA MOŠKE : torek, 24. 4. ob 20h v Lenartovi dvorni. Na prvem srečanju nas je bilo 16, vabljeni še drugi.

• POROKA: v soboto, 28. 4., ob 15h, se bosta v naši cerkvi poročila faran ANDRAŽ MUHIČ, dolgoletni ministrant in dejaven mladinec in njegova izvoljenka ANJA FABIJAN. Oba sta novomeščana in s svojimi leti ne dosegata povprečne starosti današnjih ženinov in nevest. Najprej zahvala Andražu za njegovo služenje in pričevanje v župniji; in drugo, čestitke obema ter obilje Božjega blagoslova na skupni življenjski poti. Naj vama Vstali zveličar nakloni žive in trdne vere in medsebojne ljubezni ter razumevanja. Bog vaju živi!

• ZAKONSKI JUBILANTI 2018 – vabljeni vsi, ki letos obhajate zakonski jubilej: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 in naprej. Praznovanje bo v nedeljo, 13. maja ob 11.30; prijave sprejemamo v župnijski pisarni.

• STANOVSKO ROMANJE MOŽ BO LETOS V SOBOTO, 12. MAJA; NAČRTUJEMO POT NA KRAS. Odhod iz Novega mesta – Kandija ob 7h. Sveta maša bo na Mirenskem gradu pri Gorici. Sledi kosilo v eni izmed kraških gostiln in ogled pršutarne ter pot proti domu. Vrnitev v Novo mesto nekje med 19h in 20h. Cena romanja: prevoz, kosilo in degustacija je 38 €. Prijavite se čim prej v župnijski pisarni.

• PREVOZ IZ KADNIJE: tisti, ki težko hodite, izkoristite prevoz z električnim avtomobilom Rudi, vsako nedeljo od 6.30 do 7h in po maši nazaj.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.