4. VELIKONOČNA NEDELJA, 12. 5. 2019 – Nedelja Dobrega Pastirja

OZNANILA PDF

 

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV

Za letošnji 56. svetovni dan je dal papež Frančišek poslanici naslov Pogum tvegati za Božjo obljubo. Naj tudi danes spregovori nekaj papeževih misli:

Dragi bratje in sestre!
»Predvsem mislim na klic h krščanskemu življenju, ki ga vsak od nas prejme pri krstu in ki nas spominja, da naše življenje ni naključje, temveč dar: da smo ljubljeni Božji otroci, zbrani v veliki družini Cerkve. Prav v cerkveni skupnosti se krščansko življenje rodi in razvija, predvsem z liturgijo, ki nas uvaja v poslušanje Božje besede in v milost zakramentov; v njej smo se že od zgodnjega otroštva uvajali v umetnost molitve in bratske delitve. Prav zato, ker nas prerodi za novo življenje in nas vodi h Kristusu, je Cerkev naša mati; zato jo moramo ljubiti tudi takrat, kadar na njenem obličju zaznamo gube krhkosti in grehov in moramo sodelovati pri tem, da bo vedno lepša in svetlejša ter s tem priča Božje ljubezni v svetu.
Krščansko življenje tako najde svoj izraz v teh odločitvah, ki s tem, da natančno usmerjajo naše osebno potovanje, prispevajo tudi k rasti Božjega kraljestva v svetu. Mislim na odločitev za poroko v Kristusu in na ustvarjanje družine ter tudi na vse druge poklice, povezane z delom in s poklicnim življenjem, na zavzetost na področju dobrodelnosti in solidarnosti, na družbeno in politično odgovornost in tako naprej. Gre za poklice, ki nas naredijo nosilce obljube dobrote, ljubezni in pravičnosti ne samo za nas same, temveč tudi za družbene in kulturne kontekste, v katerih živimo, ki potrebujejo pogumne kristjane in pristne priče Božjega kraljestva.
V srečanju z Gospodom more nekdo začutiti privlačnost klica v posvečeno življenje ali v službeno duhovništvo. Gre za odkritje, ki privlači in obenem straši: čutiti se poklicani, da bi postali »ribiči ljudi« v ladji Cerkve s popolno podaritvijo samega sebe in prav tako z zvestim služenjem evangeliju, bratom in sestram. Ta izbira nosi s seboj tveganje – pustiti vse, da bi šli za Gospodom, se mu popolnoma posvetili ter postali njegovi sodelavci.«

FESTIVAL DRUŽIN
V naši župniji v začetku maja ali kakšno drugo nedeljo pripravljamo Festival družin. Letos bo festival v nedeljo, 19. 5. ob 10. uri, ko bo družinska sveta maša in po njej druženje na samostanskem vrtu. Otroci, pod vodstvom Nike Molan, pripravljajo zanimivo igro, v katero bo vpletenih kar nekaj pesmi. Drage družine, pridite in dobrodošle!

ČIŠČENJE CERKVE
18. 5.: Ragovo in Krka.

• VERA IN LUČ: v minulem tednu smo slišali, da je v 91. letu umrl ustanovitelj Vere in Luči Jean Vanier (Žan Vanje). Skupina, ki združuje otroke s posebnimi potrebami in njihove prijatelje, je prisotna tudi v našem mestu. Zadnja leta deluje v naši župniji, vodi jo p. Mako Novak. Danes ima redno srečanje pri sestrah karmeličankah v Mirni peči, kjer bosta dva otroka prejela zakrament birme in prvega obhajila. Skupina je čudovita pomoč staršem in seveda otrokom.

PRENOVA V DUHU: Katoliška karizmatična prenova vabi na redno mesečno srečanje s slavljenjem, pričevanji in molitvijo nad posamezniki danes, 12. 5. ob 17. uri v Zavod F. Barage v Šmihel pri Novem mestu. Gostja srečanja bo Slavka Janša, pričevalka. Molitvena skupina Prenova v Duhu se drugače srečuje pri nas v Lurški kapeli vsak četrtek po večerni sv. maši. Vabljeni.

• PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN: tudi letos se bodo srečali zakonski pari naših petih zakonskih skupin na letnem pikniku na kmetiji Kastelec v Žabji vasi; in sicer v nedeljo, 2. 6. popoldan.

• FRANČIŠKOV SVETNI RED: skupina se srečuje na mesečnih srečanjih na tretjo soboto v mesecu. Skupaj molijo in spoznavajo sv. Frančiška preko njegovih spisov. Redno pripravljajo molitev v cerkvi ob večjih praznikih frančiškanskih svetnikov in 27. v mesecu, ko se spominjamo Duha Assisija in tako molimo za mir. Vabljeni v skupino in k molitvi.

• STANOVSKO ROMANJE DEKLET IN ŽENA: sobota, 18. maj; romale bodo v Koper in Piran ter Hrastovlje. Cena romanja je 45 €. Avtobus še ni poln – dekleta in žene lepo povabljene, da ga napolnite! ODHOD OB 7H IZ KANDIJE.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.