Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto

Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto: Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana

Lokacija: Frančiškanski samostan Novo mesto, Samostanska obednica, Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto
Datum: Sreda, 6. novembra 2019, 9:00 – 13:00

Program

1. sklop 9:00 – 10:45

Predseduje: Mag. Mitja Sadek, direktor
Zgodovinski arhiv Ljubljana

09:00 – 09:15
Uvodni pozdrav
p. Tomaž Hočevar OFM, gvardijan
Frančiškanski samostan Novo mesto

09:15 – 09:45
Novo mesto na prehodu iz srednjega v novi vek
Dunja Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

09:45 – 10:15
Cerkvene razmere v Novem mestu in okolici v prvih desetletjih frančiškanskega samostana
Dr. Jure Volčjak, vodja
Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije

10:15 – 10:45
Plemeniti podporniki novomeških frančiškanov v času njihovega prihoda     
Dr. Janez Weiss, Mestna muzejska zbirka Črnomelj – RIC Bela krajina

2. sklop 11:15 – 13:00

Predseduje: Jure Volčjak, vodja
Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije

11:15 – 11:45
Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana v korniških virih
Dr. Matej Hriberšek, docent, Univerza v Ljubljani

11:45 – 12:15
Novomeški frančiškanski samostan in avstrijska provinca
Dr. Jože Škofljanec, Sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva, gospodarstva, društev, dela uprave in sodstva, Ministrstvo za kulturo. Arhiv Republike Slovenije

12:15 – 12:45
Stavbna zgodovina najstarejšega dela novomeškega samostana 
Dr. Janez Premk

12:45 – 13:00
Sklep 

Organizatorja:

Frančiškanski samostan v Novem mestu in Slovenska Frančiškanska provinca sv. Križa

Soorganizatorji:
Mestna občina Novo mesto
Ministrstvo za kulturo –  Arhiv Republike Slovenije
Univerza v Ljubljani
Zgodovinski arhiv v Ljubljani in enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Mestna muzejska zbirka Črnomelj – RIC Bela krajina
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Vir: http://eregion.eu/6-9-2019-symposium-550th-anniversary-franciscans-novo-mesto/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.