OZNANILA za 33. nedeljo med letom, 17.11.2013

strnisce

Za nami je zahvalna in Lenartova nedelja, po podružnicah pa še potekajo zahvalne sv. maše. Vsem, ki ste dali svoj čas in roke v orga-nizacijo in pripravo bogoslužja in dogajanja, tako v kloštru kot na podružnicah, še enkrat zapisan BOG POVRNI!

November je mesec, ko več mislimo na naše drage rajne, za njih molimo in darujemo sv. maše. Za vse, ki ste jih napisali v »Novembrska pisma« se daruje sv. maša v kloštru ob petkih, sobotah in nedeljah. V petek, 15. novembra je naš provincialni minister p. Stane Zore, v družbi domačih bratov in še nekaterih drugih, blagoslovil obnovljen nagrobni spomenik bratov frančiškanov v Ločni.

Na mizicah za verski tisk si vzemite novo podobico, na kateri je natisnjena molitev za Cerkev. Mozaik na sprednji strani simbolizira vso Cerkev: mlade in stare, posvečene in laike, rojene in nerojene…, ki se združujejo okrog Jezusovega presvetega Srca. Molitev na podobici s posebno skrbjo in ljubeznijo Cerkev izroča Presveti Trojici in naši Materi Mariji.

V tednu, ki je pred nami, od 17. do 23. novembra poteka teden zaporov pod naslovom »Stati v luči«. Namen tedna je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.

V torek, 19. 11. je ob 19. uri srečanje za vse izredne delivce obhajila. Prav lepo vabljeni.

V petek, 22.11. goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvenih pevcev in glasbenikov. Iskreno voščimo vsem cerkvenim pevcem: tako župnijskega, komornega in otroškega pevskega zbora, kot tudi vsem pevcem in pevkam, ki navdušeno prepevate pri ljudskem petju v naši cerkvi. Čestitka tudi vsem zborovodjem in organistom. Naj vam sv. Cecilija izprosi navdušenje in vztrajnost.
V soboto, 23. 11. bo v stolni cerkvi sv. Nikolaja ob 9. uri slovesna sv. maša ob zaključku LETA VERE. Prav lepo povabljeni! Zaključka leta se bomo spomnili tudi pri vseh svetih mašah v domači cerkvi na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva.

Prav tako v soboto ob 18. uri bo novomeški škof msgr. Andrej Glavan podelil zakramente krščanskega uvajanja šestim katehumenom, ki so se pod vodstvom p. Marka Novaka leto in pol pripravljali na prejem zakramentom. Njihovo odločitev ter vse njihove spremljevalce podprimo z gorečo molitvijo. S katehumenatom pa je meseca oktobra pričela druga skupina šestih katehumenov, ki jo vodi p. Peter Vrabec.

Od nedelje Kristusa Kralja do 1. adventne nedelje poteka TEDEN KARITAS. Tudi letos so nam sodelavci župnijske Karitas pripravili prilogo oznanilom v kateri lahko preberete o pestri dejavnosti župnijske Karitas čez vse leto. Naj bo na tem mestu zapisana iskrena zahvala dolgoletni voditeljici župnijske Karitas ge. Jožici Tomažin, ki se je morala delu odpovedati zaradi bolezni. Delo namestnice je jeseni prevzela ga. Ana Retelj. Hvala tudi ge. Ceciliji Smolič, ki je poskrbela za besedilo. Hvala pa tudi vsem, ki boste na 1. adventno nedeljo darovali za potrebe škofijske in župnijske Karitas.

Pri sv. maši v nedeljo 24. 11. sodelujejo veroučenci 7. razreda in v nedeljo, 1. 12. veroučenci 9. razreda, ki so pripravniki na prejem sv. birme.

V soboto, 30. novembra bo v Lenartovem domu potekala ADVENTNA DELAVNICA – izdelava adventnih venčkov. Sodelavke župnijske Karitas in drugi bodo pomagali otrokom in njihovim staršem, izdelati družinski adventni venček. V nedeljo, 1. 12. pa bodo pri 10. maši blagoslovljeni. S seboj prinesite: zelenje, 4 svečke, kakšne okraske, škarje, žico.

V nedeljo, 1. 12. ob 16. uri bo v cerkvi igralec Gregor Čušin predstavil svojo monodramo »Vera levega razbojnika«.

Tudi SV. MIKLAVŽ že zbira prijave za darila. Razdelil bo prijavnice ali pa se oglasite v župnijski pisarni. Prispevek za darilo je 10 €. Obisk tega dobrega moža bo na sam njegov god, v petek 6. decembra ob 16. uri v naši cerkvi.

V župnijski pisarni more Miklavž marsikaj lepega najti in kupiti za svoje obdarovance. V pisarni je na voljo tudi Marijanski koledar, stenski, namizni s spiralo in Družinska pratika.

Čiščenje in krašenje cerkve vršijo v soboto, 23.11.: Ul. Marjana Kozine, Jurčičeva, Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva in v soboto, 30.11.: Ul. Ivana Roba, Drejčetova pot, Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva in Avšičeva. Nekatere skupine so zelo šibke, saj pride včasih samo eden ali dva zato se obvestite med seboj in povabite še koga.


»V odpuščanje grehov«

Papež Frančišek je govoril o zakramentu krsta in odpuščanju grehov. Pri zakramentu krsta so oproščeni vsi grehi, izvirni greh in osebni grehi, kot tudi vse kazni za greh. S krstom se odprejo vrata v resnično novost življenja, ki ni obtežena s težo negativne preteklosti, ampak že daje slutiti lepoto in dobroto nebeškega kraljestva. »Gre za mogočni poseg Božjega usmiljenja v naše življenje, da bi nas rešil,« je dejal papež. »A ta zveličavni poseg naši človeški naravi ne odstrani njene slabosti in ne odvzame nam odgovornosti, da prosimo odpuščanje vsako krat, ko se zmotimo!« Nadaljeval je, da ne morem biti večkrat krščen, lahko pa grem k spovedi in obnovim to milost krsta. Je kot da bi bil drugič krščen. Gospod Jezus je namreč zelo dober in se nikoli ne utrudi odpuščati nam. »Krst nam odpre vrata v Cerkev,« je poudaril papež in dodal, da tudi takrat, ko se vrata nekoliko zaprejo zaradi naših slabosti in naših grehov, jih spoved ponovno odpre, kajti spoved je kot drugi krst: vse nam je odpuščeno in tako smo razsvetljeni, da lahko gremo naprej z Gospodovo lučjo. »Pojdimo radostni naprej, kajti življenje se mora živeti z radostjo Jezusa Kristusa in ta je Gospodova milost,« je še dejal papež.

(Besede papeža Frančiška na sredini avdienci, 13. novembra 2013)

Slomškova misel
Kjer je naša ljubezen, tam je naše srce, naš zaklad. Nekdo ga ima v škrinji – denar, drugi v bokalu – vino. Temu svojemu maliku daru ej zdravje, življenje, dušo, vse.

Iz Katekizma katoliške cerkve
(Kompendij)

388. Kaj je ljubezen?
Ljubezen je božja krepost, s katero ljubimo Boga nad vse in iz ljubezni do Boga ljubimo svojega bližnjega kakor sami sebe. Jezus napravlja iz nje novo zapoved, polnost postave. Ljubezen je “vez popolnosti” (Kol 3,14), temelj drugih kreposti, njihova duša, navdihovalka in urejevalka: brez ljubezni “nisem nič” in “mi nič ne koristi” (1 Kor 13,1-3).

389. Kaj so darovi Svetega Duha?
Darovi Svetega Duha so trajna razpoloženja, ki napravijo človeka voljnega, da sledi božjim navdihom. Sedmeri sadovi so: modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah božji.

Za mlade (YOUCAT)

386. Zakaj varuje peta zapoved tudi človekovo telesno in dušno integriteto?
Pravica do življenja in dostojanstvo osebe sestavljata enoto; med seboj sta neločljivo povezana. Človeka lahko tudi dušno spravimo v smrt.

387. Kako je treba ravnati s svojim lastnim telesom?
Peta zapoved prepoveduje tudi uporabo slehernega nasilja proti lastnemu telesu. Jezus izrecno zahteva od nas, da samega sebe sprejmemo in ljubimo: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe«.

388. Kako pomembno je zdravje?
Zdravje je pomembno, vendar ni absolutna vrednota. S telesom, ki nam ga je podaril Bog, moramo ravnati hvaležno in skrbno, vendar brez kakršnega koli kulta telesa.


Šolske sestre de Notre Dame, iz Cankarjeve 23 v Novem mestu, vabijo osnovnošolske otroke k izdelovanju adventnih venčkov in duhovni pripravi na Božič. Srečanje bo v soboto 30. 11. 2013 od 10.00 do 14.00. S seboj naj prinesejo: obroč za venček, zelenje, 4 svečke, okraske, okrasni trak, vrvico, škarje in copate. Prijave na tel.: 07/302-16-92.

Draga babica in dedek! Mesec november smo zaznamovali z molitvijo in pobožnim spominom na naše drage pokojne svojce in prijatelje. Tudi zahvalna nedelja z obiljem Božjih darov je za nami. Največji Božji dar pa so vaši vnuki in njihov smeh, ki vas obdaja. V soboto, 23. 11. 2013 bo pri sestrah v Šmihelu v NM duhovna obnova za babice in dedke. Začetek ob 9.00, Zaključek ob 17.00. Vse druge informacije dobite pri s. Angelci Vozelj (tel.: 031 405 200).

24.11.: KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – ob 9h bo v stolnici slovesna škofova maša, med katero bo škof podelil tudi papežev blagoslov s popolnim odpustkom.

30.11.2012 – 2.12.2012: Priprava na božič za dekleta in žene. Razmišljanja, molitev, priprava božičnih oziroma velikonočnih jedi in pogrinjkov za praznične dni pomagajo k duhovni pripravi na božič. Vse druge informacije dobite pri s. Angelci Vozelj (tel.: 031 405 200).

30.11.: goduje sv. Andrej, apostol – v molitvi se spomnimo našega škofa Andreja, ki obhaja godovni praznik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.