OZNANILA za 29. nedeljo med letom, 20.10.2013

vision_mission

OZNANILA za 29. nedeljo med letom, 20.10.2013

Danes obhajamo misijonsko nedeljo.

Župnijska Karitas se zahvaljuje neznanemu dobrotniku, ki je podaril otroški stol in previjalno mizo; neznani dobrotnik pa je podaril tudi večjo vsoto denarja – obema Bog povrni.
Hvala župljanu Robertu Mikliču, ki je namestil nove reflektorje pri tabernaklju in pri podobi Marije pomagaj.
Še ena zahvala v imenu vseh mladih frančiškanov v vzgoji, ki bodo deležni Vaših darov na Frančiškovo nedeljo. Naj Vam Bog za Vašo darežljivost nakloni obilo milosti.

LENARTOVE POČITNICE 2013
Program Lenartovih počitnic bo potekal v Lenartovi dvorani vsak dan od 9. do 15. ure, možno pa bo tudi varstvo od 7.30 ure zjutraj naprej.
1. dan, ponedeljek 28. 10. 2013:
Ustvarjalne delavnice
Ustvarjalni bomo v delavnicah, kjer bomo prip-ravljali vse potrebno za obiske po domovih, ki jih bomo opravili tretji dan.
2. dan, torek 29. 10. 2013:
Romanje od Lenarta do Lenarta
Ta dan bo namenjen »romanju od Lenarta do Lenarta«, ko bomo poromali od župnijske cerkve do podružne cerkve v Gotni vasi.
3. dan, sreda 30. 10. 2013:
Obisk »zapornikov«
Zadnji dan se bomo v manjših skupinah odpeljali po domovih naših bolnih in ostarelih župljanov in jim pričarali nekaj trenutkov veselja ter jih tako osvobodili vezi osamljenosti. Obiskali bomo tudi naše farane v domu starejših občanov v Šmihelu ter varovance varstveno-vzgojnega zavoda (VDC v Bršljinu). Priporočamo se za pomoč pri prevozih!

Vsak dan bo za otroke na voljo okrepčilo, za dan romanja pa pripravite kakšen popotni priboljšek za v nahrbtnik.

NOVEMBRSKA PISMA so vam na voljo na klopeh. Vanje vpišite rajne domače, sorodnike, prijatelje znance, sosede … zanje bomo ves mesec november molili ob 17.30 rožni venec, vsak petek, soboto, in nedeljo pa bomo v ta namen obhajali sv. mašo. Vaši darovi bodo namenjeni za pokritje stroškov ogrevanja cerkve. Bog povrni!

Pred praznikov Vseh svetih vam bomo več na razpolago za SVETO SPOVED.

Na slovesni in zapovedani praznik Vseh svetih, 1. 11. bodo sv. maše kot ob nedeljah in še popoldne ob 15h na podružnicah: Smolenja vas, Potov vrh in Veliki Slatnik – mašam sledijo molitve za rajne na pokopališču.
Ob 17. uri molimo v farni cerkvi najprej večernice in nato veseli in svetli del rožnega venca, po maši pa še žalostnega in častitljivega.
Enako bomo ponovili molitve 2. 11. na Vernih duš dan.

POPOLNI ODPUSTEK ob prazniku Vseh svetih lahko prejme vsak, ki je bil pri sv. spovedi, prejel pobožno sv. obhajilo, molil po papeževem namenu: očenaš, zdravamarijo in Slava Očetu ter obiskal pokopališče.

Ko kupujete in prižigate SVEČE NA GROBOVIH ter kupujete drage rože – pomislite ali Vaši rajni to od Vas res pričakujejo. Ali ni morda molitev in darovana sveta maša mnogo več od sveč in rož?

3. 11. – ZAHVALNA NEDELJA IN PRAZNOVANJE SV. LENARTA – ŽEGNANJSKA NEDELJA
Kot že nekaj let ste žene lepo naprošene, da spečete pecivo in ga do sobote zvečer prinesete v klošter, može pa prosimo za dobro vinsko kapljico. Hvala vsem!
Po vseh nedeljskih mašah bo vernikom postreženo pecivo in pijača. – LEPO PROSIMO za mlajše roke in poskočne noge za pomoč pri strežbi! Glavno druženje po maši pa bo seveda po maši ob 10. uri, med katero bo slovesen sprejem novih ministrantov, pri maši pa bodo sodelovali tudi birmanci.
Pri vseh mašah bo potekal tudi »OFER« ali darovanje okrog daritvenega oltarja. Darovi so namenjeni za našo župnijsko cer-kev ob sanaciji pojavljenih razpok in seveda za druge načrtovane projekte. Ob darovanju bomo delili novo knjižico »Sklenili smo krog 2013«.

MOLITVENI KRIŽ – Frančiškov križ iz Assisija – že 10. leto roma od družine do družine. Morda je letos prilika, da priroma prvič tudi v vašo družino, še posebej v družine otrok prvoobhajancev ali birmancev. Prijavite se žup-niku ali v župnijski pisarni.

Za čiščenje in krašenje cerkve poskrbijo v soboto, 26. 10. ulice: Mali Slatnik, Mala in Velika Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva; v soboto, 2. 11. naselja Kandija in Grm Obvestite se med seboj in prinesite tudi jesensko cvetje iz domačega vrta.

V nedeljo, 27. 11. od 17. do 18. ure bo potekala molitvena ura v DUHU ASSISIJA – prav ta dan mineva 27. let od molitve za mir v Assisiju. Lepo vabljeni!


Cerkev je apostolska, ker je poslana oznanjat evangelij po svetu
»Cerkev ima svoje korenine v nauku apostolov, ki so pristni Kristusovi pričevalci. A vedno gleda v prihodnost, trdno se zaveda, da je poslana od Jezusa, da je misijonarska in tako prinaša Jezusovo ime z molitvijo, oznanjevanjem in pričevanjem. Cerkev, ki se zapira vase in v preteklost, ali pa Cerkev, ki gleda samo na mala pravila navad, je Cerkev, ki izdaja lastno identiteto. Vase zaprta Cerkev izdaja svojo identiteto. Ponovno torej odkrijmo vso lepoto in odgovornost Cerkve, ki je apostolska,« je povabil papež in ponovno poudaril, naj ne pozabimo, da to pomeni molitev in oznanjevanje evangelija z življenjem in tudi z besedami.
(Besede papeža Frančiška na sredini avdienci, 16. oktobra 2013)

Slomškova misel

Kdor bližnjega ljubi, rad o njem le dobro govori. Tudi beseda človeka ubije! Kdor brez potrebe čez bližnjega hudo govori, je tat časti in ubijalec dobrega imena.

Iz Katekizma katoliške cerkve
(Kompendij)

382. Kaj je srčnost?
Srčnost daje trdnost v težavah in stanovitnost v prizadevanju za dobro. Človeka pripravi do zmožnosti, da žrtvuje celo svoje življenje za pravično stvar.

383. Kaj je zmernost?
Zmernost brzda nagnjenje do naslad (ugodja), usposablja voljo za gospostvo nad nagoni in daje, da se pri uporabljanju ustvarjenih dobrin držimo prave mere.

Za mlade (YOUCAT)

378. Zakaj ne smemo vzeti življenja niti sebi niti drugim?
Samo Bog je gospodar nad življenjem in smrtjo. Razen v primeru nujne, zares nujne samoobrambe ne sme noben človek ubiti drugega človeka.

379. Katere posege prepoveduje peta zapoved?
Prepovedani so umori in pomoč pri umoru. Prepovedano je ubijanje v vojni. Prepovedana je prekinitev nosečnosti od spočetja dalje. Prepovedan je samomor in namerna samopoškodba ali sploh uničevanje svojega življenja. Prepovedana je tudi evtanazija, se pravi ubijanje prizadetih, bolnih in umirajočih ljudi.

ŠOLA ZA ZAKON za bodoče zakonske pare, ki se želijo temeljito pripraviti na zakon. Srečanja, ki jih vodi zakonski par, bodo dvakrat mesečno od oktobra do junija – dan in ura po dogovoru na prvem srečanju – v župnišču v Kostanjevici na Krki. Prvo srečanje bo v petek, 18. oktobra 2013.

Napovednik:

 • 27.10.: obletnica posvetitve stolnice sv. Nikolaja – slovesno bogoslužje bo ob 9h vodil stolni prošt in generalni vikar prelat Božidar Metelko.
 • 31.10.: MLADI IZ NM IN OKOLICE vabljeni na molitev za rajne na pokopališče v Ločno ob 20. uri.
 • 1. november 2013 – VSI SVETI
  • 9.00 – v stolnici slovesna škofova maša
  • 9.00 – v Stranski vasi molitev na pokopališču po sveti maši
  • 11.30 – molitev za rajne na pokopališču v Šmihelu
  • 14.00 – sveta maša v Srebrničah (mašuje g. škof Glavan) in nato molitev za rajne na pokopališču.
  • 15.00 – sv. maša in molitev za rajne na pokopališču v Smolenji vasi
  • 15.00 – sv. maša in molitev za rajne na pokopališču na Potovem vrhu
  • 15.00 – sv. maša in molitev za rajne na pokopališču na Velikem Slatniku
 • 2. november 2013 – VSI VERNI RAJNI
  • 8.00 – sveta maša v kapeli na pokopališču v Šmihelu in nato molitev za rajne.
  • 16.00 – v Ločni sv. maša za pokojne škofe, prošte, kanonike, duhovnike in redovnike, ki so delovali na področju naše škofije, ki jo bo daroval generalni vikar prelat Božidar Metelko; lepo povabljeni k bogoslužju.
  • 17.00 – sveta maša v Stranski vasi in nato molitev za rajne na pokopališču.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.