OZNANILA za Cvetno nedeljo, 13.4.2014

PalmSunday

Postni čas gre h koncu. Hvala Vam za sodelovanje pri križevih potih in drugih postnih dogodkih.

VELIKI TEDEN in VELIKA NOČ 2014
Dnevi, ki so pred nami bodo zaznamovani s CELODNEVNIM SPOVEDOVANJEM. Da bo spovedovanje lažje in boljše potekalo, Vas spodbujamo da se na prejem zakramenta sv. spovedi dobro pripravite. Uporabite vprašalnik v cerkvi pri spovednicah ali pa na mizicah za verski tisk.

Na VELIKI ČETRTEK bo dopoldne ob 9. uri v novomeški stolnici KRIZMENA MAŠA, h kateri ste lepo povabljeni. V župniji pa se bomo slovesno spomnili postavitve zakramentov sv. evharistije in sv. reda – TO DELAJTE V MOJ SPOMIN. Vsi pa smo prejeli od Jezusa naročilo LJUBITE SE MED SEBOJ, KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL – KARITAS. Res lepo vabljeni k maši ob 19. uri; po sv. maši bomo vztrajali v molitvi z Jezusom v t.i. JEČI.

NA VELIKI PETEK Gospodovega trpljenja in smrti, ki je edini dan v letu brez sv. maše, bomo obhajali obred velikega petka, ki je sestavljen iz POSLUŠANJA BOŽJE BESEDE, ČAŠČENJA KRIŽA in OBHAJILA. Pričnemo ob 19.00 uri; po obredu molimo Jezusa v t.i. BOŽJEM GROBU. Na ta dan smo povabljeni, da ga preživimo v postu (strogi post!) in molitvi.

VELIKA SOBOTA je zaznamovana s tišino in pripravo na Veliko noč. Zjutraj bo BLAGOSLOV OGNJA za uporabo v domačih ognjiščih. Jezus je v grobu in to je prva misel, ko vstopamo v cerkev ali h križu, oziroma znamenju, kamor prinašamo jedila k BLAGOSLOVU VELIKONOČNIH JEDIL. Vrhunec praznovanja Velike sobote je VELIKONOČNA VIGILIJA, ki jo pričnemo ob 19. uri s prižiganjem in blagoslovom VELIKONOČNE SVEČE. Vigilija ima štiri dele: SLAVJE LUČI, POSLUŠANJE BOŽJE BESEDE, KRSTNO IN EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE.

VELIKO NOČ pričnemo obhajati ob 6.30 s slovesno vstajenjsko procesijo, pri kateri igra Novomeška godba, v zvoniku pa slovesno pritrkavajo naši pritrkovalci. (NEBO IN BANDERA NOSIJO FANTJE IN MOŽJE IZ SMOLENJE VASI!) Sledi slovesna maša ob 7. uri. Slovesne praznične maše so še ob 8.30, 10.00 11.30 in 19. uri. Ob 18.30 so pete litanije Matere Božje. Sv. maša je tudi ob 10. uri na Potovem Vrhu.

HVALA VSEM ŽUPNIJSKIM SODELAVCEM: pevcem in pevkam, pritrkovalcem, zborovodjem, organistom, bralcem Božje besede in ministrantom ter izrednim delivcem obhajila; potem HVALA zakristanki Ani Alessandri, kuharici Hildi Tisovic, pericama cerkvenih prtov in perila, ki ga uporabljamo pri maši, Martini Gregorič in Rozi Nilić, ter vsem drugim, ki ste se nas spomnili v pisni ali besedni obliki ter darovali različne materialne darove. Bratje v kloštru molimo in se zahvaljujemo za vse vas.

VELIKONOČNI PONEDELJEK je dela prost dan. Svete maše bodo kot ob nedeljah: 7h, 8.30, 10h,11.30 in 19h.

VELIKONOČNA OSMINA traja od VELIKE NOČI do BELE NEDELJE. Vsi ti dnevi so en sam praznik. To so tudi dnevi, ko obhajamo dve DEVETDNEVNICI: birmansko in v čast Božjemu usmiljenju. Prvo pričnemo na veliki četrtek, drugo pa na veliki petek. BIRMA bo v naši župniji v soboto, 26. 4. ob 15. uri.

Na BELO – NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA – odhaja skupina naših župljanov z župnikom na 5-dnevno romanje po nekdanji Jugoslaviji. Vrnejo se 1. maja zvečer.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ… ŠMARNICE bodo tudi letos ob 19. uri v Lenartovi dvorani. V Smolenji vasi, na Potovem vrhu in v Gotni vasi ob 19. uri, na Velikem Slatniku pa ob 19.30. Otroci in starši ter vsi ostali lepo povabljeni, da se udeležite te lepe majniške pobožnosti.

STANOVSKO ROMANJE moških na Markovec nad Koprom in Istro, kjer bo strokovni ogled pridelave olivnega olja in obisk istrske vinske kleti, bo v soboto, 17. maja. Fantje in možje, res lepo povabljeni, da se prijavite v župnijski pisarni. Cena: 30€ (prevoz+hrana).

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV bo letos v nedeljo, 18. maja pri sv. maši ob 11.30. Vsi, ki obhajate obletnico poroke: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 in več, se čim prej prijavite v župnijski pisarni.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: tokrat v PETEK, 18. 4. – Ulica Ivana Roba, Drejčetova pot, Pot na Gorjance, Na Lazu, Knafelčeva in Avšičeva in v SOBOTO, 26. 4.: Belokranjska c., Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica.

STATISTIKA UMRLIH ZA MAREC: poslovili smo se od: Alojzija Kavščka (75), Poldeta Vidica (81), Rozalije Hrovat (89), Bogoslava Naglja (73) in Mihaele Škrbec (86). Na počivajo v Božjem miru!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.