OZNANILA – 32. navadna nedelja 2023

OZNANILA v PDF

ZAHVALNE NEDELJE in »BÉRA« na podružnicah

To nedeljo je zahvalna in žegnanjska nedelja v Gotni vasi ob godu zavetnika sv. Lenarta. Prav tako je zahvalna in Martinova nedelja na Potovem vrhu. Naslednji dve nedelji pa bosta zahvalni še v Smolenji vasi in na Velikem Slatniku – ob tem se priporočamo tudi za »béro«: pridelke iz domačih njiv, sadovnjakov in vinogradov, ki bodo prišli zelo prav za kloštrsko ozimnico!

 

Ponedeljek, 13. november

18.45 – seja ŽPS

20.15 – zakonska skupina I.

 

Petek, 17. november – sv. Elizabeta Ogrska, zavetnica Frančiškovega svetnega reda (OFS)

18.45 – po sv. maši bo srečanje FLM s predstavniki FRAMA Slovenije (Frančiškova mladina). Dobrodošli tudi drugi mladi, ki vas zanima, kaj pomeni živeti v svetu po zgledu sv. Frančiška Asiškega!

 

Sobota, 18. november

18.00 – pri sv. maši sodelujejo člani OFS, po njej pa bodo imeli v Lenartovi dvorani redno srečanje. Vabljeni ste vsi, ki vas Bog kliče v Frančiškov svetni red in si želite živeti po karizmi sv. Frančiška Asiškega.

 

 33.NAVADNA NEDELJA, 19. november

 10.00 – pri družinski maši bodo sodelovali veroučenci 8. razreda, poje MPZ

 

SVETI MIKLAVŽ bo obiskal naše otroke v cerkvi v torek, 5. decembra ob 16h. Če želite, da obdaruje tudi vašega otroka (od 2. leta do 3. razreda), izpolnite  prijavnico, ki jo dobite v pisarni ali na tej povezavi: prijavnica-miklavz-2023

Zbirali jih bomo do nedelje, 26. novembra 2023.

 

 


 ČIŠČENJE CERKVE

Sobota, 18. november: Belokranjska c., Gotna vas, Ob potoku, Jedinščica, Ulica Pie in Pina Mlakarja


OZNANILA IN POVABILA:

  • SAKRALNI ABONMAv nedeljo, 19.11.2023, ob 19h bo v stolnici sv. Nikolaja na Kapitlju gostoval APZ sv. Cecilije, ki deluje pri frančiškanih v Ljubljani, vodi pa ga dirigent Miha Zupanc Kovač. Vstopnine ni, prostovoljni prispevki so namenjeni delovanju Novomeškega sakralnega abonmaja.

 

  • 1% DOHODNINE lahko do 31. decembra 2023 namenite domači župniji, škofiji in Katoliški cerkvi v Sloveniji. Sredstva niso namenska, zato jih župnija oz. škofija lahko nameni za različne projekte ali namene (npr. obnove, honorarje sodelavcem, vzdrževalna dela, pokrivanje tekočih stroškov…). Obrazce za namenitev dohodnine dobite na polici za tisk. Hvala za vašo podporo!

 

  • MARIJANSKI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite koledarje založbe Salve (3,50 €) in tudi enolistne Družinine (0,70 €) stenske koledarje za leto 2024.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.