Ministranti

sluzbaMinistrant ali mašni strežnik je oseba, ki duhovniku pomaga pri izvedbi maše. Beseda ministrant izvira iz latinskega glagola ministrare = služiti.

Ministrant je ponavadi otrok ali mladenič, ki mašniku pomaga zlasti pri naslednjih opravilih:

  • priprava oltarja,
  • priprava darov (hostij in vina),
  • priprava mašne knjige,
  • prenašanje liturgičnih rekvizitov (križ, sveča, kadilnica, ipd),
  • pomoč duhovniku pri umivanju rok,
  • zvonenje z ročnimi zvončki pri pomembnejših delih maše

Svoje znanje si ministranti pridobivamo z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih, ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah.

V župniji NM – Sv. Lenart imamo ministrantske vaje izmenjaje sobota in nedelja – glej spodaj!. V obdobju, ko je večerna sv. maša ob 18. uri (od 1. oktobra do zadnje nedelje v marcu), se ministrantske vaje pričnejo že ob 16.30 uri. Dobivamo se v Lenartovem domu, kjer se učimo novih ministrantskih veščin, se poglabljamo v skrivnosti cerkvenega leta in svetih časov ter se družimo ob različnih igrah.

Kdor želi biti ministrant, se mora držati nekaterih navodil. Za ministranta naj ne mine nedelja brez svete maše. Ministrant naj redno in vredno prejema zakramenta svete evharistije in svete spovedi. Ministrant mora biti ponosen, da lahko sodeluje ob Gospodovem oltarju. Ministrant vestno izpolnjuje svoje verske in šolske dolžnosti in se izogiba vsemu, kar ni primerno za dobrega kristjana. Ministrant je dober in zvest prijatelj.

**************************************************************************************

MINISTRANTSKE VAJE DO KONCA LETA 2018

  •  ob sobotah so vaje od 16.30 do 18h nato sv. maša,
  • ob nedeljah so vaje od 9.15 do 10h, nato sv. maša,
  • kdor ministrira ob nedeljah ob 7h, je po maši povabljen na zajtrk s patri;
DATUM DAN DOGODEK
6.10. SOBOTA
14.10. NEDELJA
20.10. SOBOTA ODPADE!
26.10. PETEK ob 17.30
3.11. SOBOTA počitnice!
10.11.  SOBOTA ob 16.30
17.11 SOBOTA srečanje za ministrante ob misijonu v Šmihelu ob 17h.
25.11 NEDELJA zaključek misijona v dvorani Leona Štuklja ob 10. uri – ministranti so v oblekah
1. 12. SOBOTA 2. 12.  – sprejem novih ministrantov
9. 11. NEDELJA
15.12. SOBOTA
23.12. NEDELJA
29.12 POČITNICE
5.1.2019 BLAGOSLOV KLOŠTRA

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.